رمز مکانیکی گاوصندوق چگونه کار می کند؟

رمز مکانیکی گاوصندوق چگونه کار می کند؟

رمز های مکانیکی قابلیت کار کردن با یک شماره (مثلا 56)، دو(مثلا 23، 56)  و یا سه شماره (مثلا 75،23،56) را دارا می باشند که در حالت سه شماره، ضریب ایمنی بالاتری دارند.

چگونه درب صندوق را پس از تحویل گرفتن باز کنیم؟

رمز پیش فرض تمامی گاوصندوق ها عدد 75 است. ( رمز پیش فرض محصولات گنجینه مهر پارس عدد صفر میباشد ) یعنی عدد 75 را بر روی شاخص باز کردن رمز قرار می دهیم و آنرا خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت می چرخانیم تا تا دوباره عدد 75 روی شاخص باز کردن رمز قرار گیرد سپس همین عمل را 3 دور دیگر ادامه می دهیم ( یعنی جمعا 4 بار عدد 75 بر روی شاخص تنظیم رمز قرار گیرد ) سپس صفحه رمز را خلاف جهت های قبلی (در جهت حرکت عقربه های ساعت ) می چرخانیم تا رمز بایستد. سپس دستگیره را می چرخانیم تا درب گاوصندوق باز شود. اگرقبلا رمز صندوق را به عدد دیگری تغیر داده اید در این مرحله بجای عدد 75 از آن عدد استفاده کنید.

چگونه رمز گاوصندوق را پاک کنیم؟

برای وارد کردن رمز جدید ابتدا باید رمز قبلی را پاک کنیم و طریقه پاک کردن رمز قبلی به صورت زیر است :

مرحله اول: ابتدا درب صندوق را باز می کنیم.

مرحله دوم: با چرخاندن دستگیره تمام زبانه ها را خارج می کنیم.

مرحله سوم: عدد 75 (هر رمزی که روی گاوصندوق است) را بر روی شاخص تغیر رمز مکانیکی قرار داده و آنرا در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت می چرخانیم تا دوباره عدد 75 بر روی شاخص تغیر رمز قرار گیرد. حالا همین عمل را 3 دور دیگر انجام می دهیم ( یعنی جمعا 4 بار عدد صفر بر روی شاخص تغیر رمز قرار گیرد) .

روش تغیر رمز گاوصندوق
رمز گاوصندوق

مرحله چهارم: از سوراخ موجود در پشت درب، آچار تغیر رمز را وارد قفل میکنیم دقت کنید که آچار در هت درست وارد شود و دقیقا مشابه تصویر نمونه بالا اقدام گردد.

مرحله پنجم: آلن تغیر رمز را 90 درجه در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت میچرخانیم (اگر آچار به درستی وارد قفل نشود نمیچرخد)

مرحله ششم: با چرخاندن آچار، رمز قبلی پاک شده و می توانید رمز جدید را طبق آموزش زیر وارد کنید. حالا می توانید طبق روش های زیر هر کدام از رمز های تک شماره ای یا سه شماره ای را روی گاوصندوق بارگذاری کنید.

اگر در هر کدام از مراحل دچار اشتباه شدید، مراحل تنظیم رمز را بدون خارج کردن آچار از ابتدای همین بخش آغاز کنید رمز انتخابی شما بین اعداد 30 الی 40 و 80 الی 90 نباشد.

چگونه رمز تک شماره ای را بارگزاری کنیم؟

مرحله اول: ابتدا رمز قبلی را طبق طریق پاک کردن رمز تک شماره ای که در بالا ذکر شد و یا طریقه پاک کردن رمز 3 شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است پاک نمایید.

مرحله دوم: ( در این مثال می خواهیم عدد رمز را به 51 تغیر دهیم ) عدد 51 را بر روی شاخص تغیر رمز قرار داده و آنرا در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت می چرخانیم تا دوباره عدد 51 روی شاخص تغیر رمز قرار گیرد. حالا همین عمل را سه دور دیگر انجام می دهیم ( یعنی جمعا 4 بار عدد 51 بر روی شاخص تغیر رمز قرار گیرد ) دقت کنید که در دور آخر از عدد 51 عبور نکند.

مرحله سوم: حالا آچار تغیر رمز مکانیکی را به حالت اول برگردانده ( 90 درجه در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید ) و از موتور خارج کنید.

مرحله چهارم: حالا رمز شما به عدد 51 تغیر یافته و می توانید مانند باز کردن درب صندوق در زمان خرید توضیح داده شده از آن استفاده کنید.

رمز گاوصندوق
رمز گاوصندوق
رمز گاوصندوق

چگونه رمز سه شماره ای را تنظیم کنیم؟

—-توجه—-

الف) اگر در هر کدام از مراحل دچار اشتباه شدید، مراحل تنظیم رمز را بدون خارج کردن آچار از ابتدای همین بخش آغاز کنید.

ب) فاصله اعداد اول، دوم و سوم حداقل 30 درجه از هر طرف باشد.

ج) سومین عدد انتخاب شده برای رمز نباید بین اعداد 30 الی 40 و 80 الی 90 باشد. در این مثال می خواهیم رمز را بصورت ( عدد اول 72 ، عدد دوم 57 و عدد سوم 95 ) تنظیم کنیم.

مرحله اول : ابتدا رمز قبلی را طبق طریقه پاک کردن رمز تک شماره ای که در مراحل قبلی ذکر شد و یا طریقه پاک کردن رمز سه شماره ای که در ادامه این مقاله توضیح داده شده است پاک نمایید.

مرحله دوم : برای تنظیم اولین عدد رمز مکانیکی ، عدد 72 را بر روی شاخص تغیر رمز قرار داده و آن را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت می چرخانیم تا دوباره عدد 72 بر روی شاخص تغیر رمز قرار گیرد حالا همین عمل را سه دور دیگر انجام می دهیم ( یعنی جمعا 4 بار عدد 72 بر روی شاخص تغیر رمز قرار گیرد ) دقت کنید که در دور آخر از عدد 72 عبور نکنید.

مرحله سوم: برای تنظیم دومین عدد رمز، صفحه مدرج را در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم تا عدد 57 بر روی شاخص تغیر رمز قرار گیرد و چرخش در همین جهت را دو دور دیگر ادامه می دهیم تا به عدد 57 برسیم ( یعنی جمعا 3 بار عدد 57 بر روی شاخص تغیر رمز قرار گیرد ) دقت کنید که در دور آخر از عدد 57 عبور نکنید.

مرحله چهارم: برای تنظیم سومین عدد رمز؛ صفحه مدرج را در خلاف جهت عقربه های ساعت میچرخانیم تا عدد 95 بر روی شاخص تغیر رمز قرار گیرد و چرخش در همین جهت را یک دور دیگر ادامه می دهیم تا مجددا به عدد 95 برسد. ( یعنی جمعا دوبار عدد 95 شاخص تغیر رمز را ببیند ) دقت کنید که در دور آخر از عدد 95 عبور نکنید.

مرحله پنجم: حالا آچار تغیر رمز را به حالت اولیه برگردانده ( 90 درجه در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید ) و از موتور رمز خارج کنید.

مرحله ششم: حالا رمز شما بر روی اعداد گفته شده تنظیم شده و مطابق روشی که در ادامه این مقاله خواهیم گفت اقدام به باز کردن رمز گاوصندوق نمایید.

تغیر رمز مکانیکی
روش تغیر رمز گاوصندوق

چگونه رمز سه شماره ای را پاک کنیم؟

در این مثال میخواهیم رمز های ( عدد اول: 72 عدد دوم: 57 و عدد سوم : 95 ) را پاک کنیم.

مرحله اول: ابتدا درب صندوق را باز می کنیم.

مرحله دوم: با چرخاندن دستگیره ها تمام زبانه ها را خارج می کنیم.

مرحله سوم: عدد اول (72) را چهار دور خلاف عقربه ساعت روی شاخص تغیر رمز تنظیم می کنیم.

مرحله چهارم: بلافاصله عدد دوم (57) را برعکس جهت قبلی یعنی در جهت عقربه های ساعت 3 بار روی شاخص رمز مکانیکی تنظیم می کنیم.

مرحله پنجم: عدد سوم (95) را 2 دور خلاف جهت عقربه های ساعت روی شاخص تغیر رمز تنظیم می کنیم.

مرحله ششم: از سوراخ موجود در پشت درب، آچار تغیر رمز مکانیکی را وارد قفل میکنیم .

مرحله هفتم: آلن تغیر رمز را 90 درجه در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت میچرخانیم.

مرحله هشتم: با چرخاندن آلن رمز قبلی پاک شده و می توانید رمز جدید را طبق روش های گفته شده وارد نمایید.

توجه : تا قبل از وارد کردن رمز جدید به هیچ عنوان آلن را از سوراخ مغزی رمز در نیاورید.

چگونه رمز سه شماره ای را باز کنیم؟

در این مثال درب گاوصندوق را با رمز ( عدد اول : 72 – عدد دوم: 57 و عدد سوم : 95 ) باز میکنیم.

مرحله اول : ابتدا مطمئن باشید که خلاصی دستگیره به سمت بالا باشد

مرحله دوم : برای بازکردن اولین عدد رمز، عدد 72 را بر روی شاخص باز کردن رمز قرار داده و آن را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت می چرخانیم تا دوباره عدد 72 بر روی شاخص بازکردن رمز قرار گیرد حالا همین عمل را سه دور دیگر انجام می دهیم ( یعنی جمعا 4 بار عدد 72 بر روی شاخص بازکردن رمز قرار گیرد ) دقت کنید که در دور آخر از عدد 72 عبور نکنید.

مرحله سوم: برای بازکردن دومین عدد رمز مکانیکی، صفحه مدرج را در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم تا عدد 57 بر روی شاخص بازکردن رمز قرار گیرد و چرخش در همین جهت را دو دور دیگر ادامه می دهیم تا به عدد 57 برسیم ( یعنی جمعا 3 بار عدد 57 بر روی شاخص بازکردن رمز قرار گیرد ) دقت کنید که در دور آخر از عدد 57 عبور نکنید.

مرحله چهارم: برای بازکردن سومین عدد رمز؛ صفحه مدرج را در خلاف جهت عقربه های ساعت میچرخانیم تا عدد 95 بر روی شاخص بازکردن رمز قرار گیرد و چرخش در همین جهت را یک دور دیگر ادامه می دهیم تا مجددا به عدد 95 برسد. ( یعنی جمعا دوبار عدد 95 شاخص بازکردن رمز را ببیند ) دقت کنید که در دور آخر از عدد 95 عبور نکنید.

مرحله پنجم: حالا صفحه مدرج را به سمت راست یعنی در جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخانیم تا جایی که رمز بایستد.

مرحله ششم: دستگیره را میچرخانیم تا درب گاوصندوق باز شود.

برای آموزش نحوه تغیر رمز مکانیکی کلیک کنید.

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *